Arhiv za farmaciju - Portret

Tematska oblast:

Arhiv za farmaciju objavljuje originalne naučne i stručne radove iz sledećih oblasti farmacije: hemija lekova, farmaceutske analize, farmakognozija; farmaceutska tehnologija, industrijska farmacija; kozmetologija, biofarmacija-bioanalitička i biofarmaceutska ispitivanja, farmakokinetika, metabolizam lekova, farmakoterapija, biohemija, medicinska biohemija, eksperimentalna i klinička farmakologija, farmakoinformatika, toksikologija, bromatologija, farmaceutska praksa, organizacija farmaceutske delatnosti, farmakoekonomija, farmaceutska legislativa, obezbeđenje kvaliteta u
farmaciji, istorija farmacije, etika i farmakoepidemiologija.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, bazična
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, bazična
Istraživačke teme:
hemija lekova; farmaceutska tehnologija; eksperimentalna farmakologija i farmakoterapija; farmakokinetika; medicinska biohemija; obezbeđenje kvaliteta

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine81
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics51
Environmental Health Perspectives47
European Journal of Pharmaceutical Sciences47
Environment International47
Lancet46
PLoS One44
Journal of Pharmaceutical Sciences44
Environmental Research40
Proceedings of the National Academy of Sciences USA36
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-European Medicines Agency312
Wang Y.23
Jovanović Aleksandar22
-U.S. Food and Drug Administration21
Ibrić Svetlana21
-European Commission20
-World Health Organization19
Jovanović Sofija19
Skakkebaek N.E.17
Krajišnik Danina17