Glasnik Advokatske komore Vojvodine - Portret

Tematska oblast:

Glasnik Advokatske komore Vojvodine kao stručni časopis pokrenula je 1. juna 1928. godine Advokatska komora u Novom Sadu, danas Advokatska komora Vojvodine. On je jedan od najstarijih pravnih časopisa ne samo u Srbiji, već i na području bivše Jugoslavije, koji izlazi kontinuirano. Časopis objavljuje izvorne naučne članke, rasprave, pravne eseje, oglede iz istorije prava, prikaze knjiga, tekstove koji se odnose na pravnu praksu i saopštenja iz rada Advokatske komore Vojvodine. Časopis izlazi tromesečno.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
krivično pravo; građansko pravo; ljudska prava; ustavno pravo; međunarodno pravo; jurisprudencija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad32
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu25
Pravni život22
Glasnik Advokatske komore Vojvodine16
Pravo i privreda12
Branič - časopis Advokatske komore Srbije6
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu5
Pravni zapisi5
Revija za kriminologiju i krivično pravo5
European Journal of International Law4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Škulić Milan Z.21
Radišić Jakov D.16
Stojanović Z.14
Beljanski Slobodan13
Aristotel13
Ilić G.11
Milić Ivan D.10
Majić M.9
-Council of Europe9
Trešnjev A.8