Stomatološki glasnik Srbije - Portret

Tematska oblast:

Stomatološki Glasnik Srbije je vodeći, najstariji i najznačajniji časopis sa recenzijom u Srbiji koji objedinjuje naučnu i stručnu problematiku celokupne stomatološke struke na ovim prostorima.

Stomatološki Glasnik Srbije objavljuje originalne naučne i stručne radove, prikaze iz prakse, pregledne radove, prikaze knjiga, komentare i pisma uredništvu, društvenu hroniku. Povremeno se štampaju i suplementi časopisa posvećeni nekoj aktuelnoj problematici u lečenju obolelih usta i zuba, odnosno određenim ličnostima zaslužnim za razvoj i prosperitet stomatološke nauke i struke.

Radovi se u osnovnom obliku objavljuju na engleskom jeziku zajedno sa prilozima uz prevod celokupnog teksta na srpski jezik koji sledi u okviru članka. Časopis od 2005. godine ima osim štampane i svoju elektronsku formu.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
stomatologija; endodoncija; stomatološka protetika; ortopedija vilica; oralna hirurgija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Endodontics262
International Endodontic Journal145
Stomatološki glasnik Srbije30
Journal of Prosthetic Dentistry29
Journal of Periodontology21
Journal of Prosthodontics21
Dental Materials Journal16
International Journal of Oral and Maxillofacial Implants16
Journal of Dentistry16
Angle Orthodontist14
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Haapasalo Markus24
Jokanović Vukoman23
Shen Ya18
Živković Slavoljub17
Marković Dejan16
Čolović Božana16
Siqueira José F.13
Torabinejad Mahmoud12
Schäfer E.12
Plotino Gianluca12