Stomatološki glasnik Srbije - Portret

Tematska oblast:

Stomatološki Glasnik Srbije je vodeći, najstariji i najznačajniji časopis sa recenzijom u Srbiji koji objedinjuje naučnu i stručnu problematiku celokupne stomatološke struke na ovim prostorima.

Stomatološki Glasnik Srbije objavljuje originalne naučne i stručne radove, prikaze iz prakse, pregledne radove, prikaze knjiga, komentare i pisma uredništvu, društvenu hroniku. Povremeno se štampaju i suplementi časopisa posvećeni nekoj aktuelnoj problematici u lečenju obolelih usta i zuba, odnosno određenim ličnostima zaslužnim za razvoj i prosperitet stomatološke nauke i struke.

Radovi se u osnovnom obliku objavljuju na engleskom jeziku zajedno sa prilozima uz prevod celokupnog teksta na srpski jezik koji sledi u okviru članka. Časopis od 2005. godine ima osim štampane i svoju elektronsku formu.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
stomatologija; endodoncija; stomatološka protetika; ortopedija vilica; oralna hirurgija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Endodontics224
International Endodontic Journal126
Stomatološki glasnik Srbije27
Journal of the American Dental Association25
Community Dentistry and Oral Epidemiology24
Angle Orthodontist24
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology24
Journal of Prosthodontics21
Journal of Prosthetic Dentistry20
Journal of Dentistry19
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Jokanović Vukoman27
Torabinejad Mahmoud23
Marković Dejan19
Živković Slavoljub17
Haapasalo Markus15
Čolović Božana15
Shen Ya13
Siqueira José F.12
Parirokh Masoud12
Petersen Poul Erik11