Vojno delo - Portret

Tematska oblast:

Vojno delo je dvojezični (srpsko/engleski) naučni časopis iz oblasti društvenih nauka i služi kao otvoreni forum za publikovanje i stimulisanje inovativnog razmišljanja i kritičku razmenu iskustava o svim aspektima i nivoima bezbednosti i odbrane, u nacionalnom i međunarodnom domenu. Časopis Vojno delo je pokrenut 1948. godine, a u februaru 1949. godine objavljen je prvi broj kao izdanje Ministarstva narodne odbrane FNR Jugoslavije. Počevši od 2020. godine, izdavač časopisa je Institut za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane u Beogradu.
Vojno delo je časopis koji promoviše rezultate naučno istraživačkog rada iz oblasti vojnih nauka, ali i rezultate naučno istraživačkog rada iz bezbednosti, prava, ekonomije i političkih nauka. Radovi koji nisu iz oblasti navedenih nauka moraju sadržati konotaciju odbrane i/ili bezbednosti. Prioritetne tematske celine Vojnog dela su geopolitički procesi, strateško okruženje i strateški akteri, globalna, regionalna i nacionalna bezbednost, sistem odbrane i vojna delatnost.
Časopis objavljuje prethodno neobjavljene radove: originalne naučne radove, pregledne radove, osvrte i prikaze knjiga. Radovi se objavljuju na srpskom/engleskom jeziku, sa rezimeima na srpskom/engleskom jeziku. Časopis izlazi četiri puta godišnje, dostupan je u režimu otvorenog pristupa i ne naplaćuje nikakve troškove objavljivanja. Zahvaljujući stečenom ugledu, čitalačka publika obuhvata brojne predstavnike akademske zajednice, naučnih instituta, fakulteta i univerziteta. Vojno delo se indeksira u domaćim i stranim naučnim bazama podataka.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Vojne nauke; Menadžment; Nauke bezbednosti; Pravne nauke; Političke nauke; Ekonomske nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Vojno delo472
Oditor73
Vojnotehnički glasnik51
Kultura polisa34
Srpska politička misao29
International Security24
Politika24
Bezbednost, Beograd23
Ekonomika poljoprivrede22
Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja22
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Jovašević Dragan126
Andrejić Marko D.100
Cvetković Vladimir M.51
Mitrović Miroslav46
Gaćinović Radoslav32
Đukić Stanimir32
Stepić Milomir30
-Grupa autora27
Mihajlović Milan26
Kovač Mitar25