Sociološki pregled - Portret

Tematska oblast:

Časopis Sociološki pregled je zvanični časpois Srpskog sociološkog društva, osnovan 1938. godine. Objavljuje radove iz oblasti sociologije, kao i drugih društvenih nauka koje primenjuju multidisciplinarni pristup u kome je jedan od aspekata i sociološki.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - filozofija, sociologija i političke nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Sociologija; Teorijska i empirijska sociološka istraživanja; Multidisciplinirna istraživanja koja sadrže i sociološki aspekt

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Sociološki pregled571
Sociologija62
American Sociological Review34
Teme26
Politika23
Stanovništvo21
Journal of Visual Impairment and Blindness17
Social Indicators Research13
Science12
Sociological Theory12
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Marx Karl68
Foucault Michel49
Šuvaković U.35
Engels F.35
Weber Max31
Lazić Mladen B.30
Ljubičić Milana28
Collins Randall28
Diener Ed26
Wallerstein I.25