Sociološki pregled - Portret

Tematska oblast:

Časopis Sociološki pregled je zvanični časpois Srpskog sociološkog društva, osnovan 1938. godine. Objavljuje radove iz oblasti sociologije, kao i drugih društvenih nauka koje primenjuju multidisciplinarni pristup u kome je jedan od aspekata i sociološki.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - filozofija, sociologija i političke nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Sociologija; Teorijska i empirijska sociološka istraživanja; Multidisciplinirna istraživanja koja sadrže i sociološki aspekt

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Sociološki pregled505
Sociologija47
American Sociological Review33
Teme19
Journal of Visual Impairment and Blindness14
Sociology of Education13
Sociological Theory12
Social Indicators Research11
Theory and Society11
Journal of Personality and Social Psychology10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Marx Karl57
Foucault Michel53
Weber Max29
Collins Randall28
Engels F.23
Lazić Mladen B.21
Bourdieu Pierre20
Antonić S.19
Milošević Božo V.16
Diener Ed15