Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici - Portret

Tematska oblast:

Misija časopisa Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici je da naučnoj i stručnoj javnosti prezentuje najaktuelnije rezultate naučnih i stručnih istraživanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta i poslovne informatike, kao i prikaze knjiga, naučne i stručne ideje. Naglasak uredništva je na objavljivanju originalnih naučnih radova koji mogu da doprinesu razvoje ekonomske teorije i prakse u Srbiji i šire. 

Tematske oblasti časopisa su: agragna ekonomija i agrobiznis, finansije i bankarstvo, kvantitativna ekonomija, marketing, međunarodna ekonomija, menadžment, opšta ekonomska teorija, osiguranje, poslovni informacioni sistemi, računovodstvo i revizija, trgovina i logistika.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
ekonomija; menadžment; poslovna informatika; marketing; finansije i računovodstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Ekonomika27
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici23
Journal of Marketing14
Ekonomika poljoprivrede11
Academy of Management Journal10
Harvard Business Review10
International Journal of Bank Marketing10
Journal of Business Research9
Leadership Quarterly8
Sustainability8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Keller Kevin Lane12
-Republički zavod za statistiku (RZS)11
Miletić Vuk10
-Narodna banka Srbije8
-Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)8
Hoel H.8
Cooper C.L.8
-Ekonomski fakultet7
Poór J.6
Hair J.F.6