Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici - Portret

Tematska oblast:

Misija časopisa Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici je da naučnoj i stručnoj javnosti prezentuje najaktuelnije rezultate naučnih i stručnih istraživanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta i poslovne informatike, kao i prikaze knjiga, naučne i stručne ideje. Naglasak uredništva je na objavljivanju originalnih naučnih radova koji mogu da doprinesu razvoje ekonomske teorije i prakse u Srbiji i šire. 

Tematske oblasti časopisa su: agragna ekonomija i agrobiznis, finansije i bankarstvo, kvantitativna ekonomija, marketing, međunarodna ekonomija, menadžment, opšta ekonomska teorija, osiguranje, poslovni informacioni sistemi, računovodstvo i revizija, trgovina i logistika.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
ekonomija; menadžment; poslovna informatika; marketing; finansije i računovodstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Ekonomika68
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici53
Ekonomika poljoprivrede24
Strategic Management20
Menadžment u hotelijerstvu i turizmu19
Harvard Business Review17
Sustainability17
Academy of Management Journal14
Journal of Business Research14
Journal of Marketing14
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-Narodna Banka Srbije17
Berber Nemanja16
Miletić Vuk15
-Republički zavod za statistiku (RZS)12
Keller Kevin Lane12
-European Commission10
Ćurčić Nikola10
Bjekić Radmila9
Vuković B.8
Poór J.8