Termotehnika - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) fizika
(b) energetske tehnologije i rudarstvo
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - fizičke nauke
(b) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Chemical Engineering Science7
Renewable and Sustainable Energy Reviews6
Thermal Science6
Energy5
Fuel5
Mining and Metallurgy Engineering Bor4
Powder Technology4
Termotehnika4
Energy Conversion and Management3
Biomass and Bioenergy3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stefanović Predrag Lj.14
Stevović Svetlana11
Milićević Miroslav S.11
de Silva C.W.9
Erić M.8
Pejović S.6
Jovanović Tatjana M.5
Nejković Valentina M.4
-Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” A.D.4
Bayar T.4