Timočki medicinski glasnik - Portret

Tematska oblast:

Časopis prihvata originalne radove, pregledne članke i prikaze slučajeva iz celokupne medicine, medicinske nauke i prakse, istorije medicine i medicine u umetnosti. Prihvatamo radove dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
medicina; medicinske nauke; medicinska praksa; istorija medicine

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine50
Journal of the American College of Cardiology40
European Heart Journal39
Timočki medicinski glasnik35
Circulation33
PLoS One33
JAMA: The Journal of the American Medical Association31
Lancet30
Nephrology, Dialysis, Transplantation20
Pediatrics19
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kavarić Nebojša20
Klisić Aleksandra16
-World Health Organization12
Ronco Claudio12
Kotur-Stevuljević Jelena11
Jovanović Milovan11
Bastać Dušan11
Radonjić V.10
Kellum John A.10
Petrović Dejan8