Acta Facultatis Medicae Naissensis - Portret

Tematska oblast:

ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS je časopis otvorenog pristupa i jedan od zvaničnih časopisa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Objavljuje pregledne članke, originalne naučne radove, stručne radove, saopštenja o slučajevima i saopštenja o dijagnostičkim i terapijskim procedurama kod određenih medicinskih problema kojima se pristupa multidisciplinarno.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, bazična
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, bazična
Istraživačke teme:
Medicina; Klinicka medicina; Biomedicina; Farmacija; Stomatologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine49
Journal of Clinical Oncology46
Lancet38
Blood35
PLoS One32
Acta Facultatis Medicae Naissensis30
JAMA: The Journal of the American Medical Association30
American Journal of Cardiology21
Circulation21
Journal of the American College of Cardiology21
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mohebali M.25
Dačić Stefan12
Mitić Aleksandar11
Dačić-Simonović Dragica11
Fakhar M.8
-World Health Organization7
Stojanovic P.7
Spiteller Michael7
Smelcerovic Andrija7
Rad Mostafa7