Acta Facultatis Medicae Naissensis - Portret

Tematska oblast:

ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS je časopis otvorenog pristupa i jedan od zvaničnih časopisa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Objavljuje pregledne članke, originalne naučne radove, stručne radove, saopštenja o slučajevima i saopštenja o dijagnostičkim i terapijskim procedurama kod određenih medicinskih problema kojima se pristupa multidisciplinarno.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, bazična
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, bazična
Istraživačke teme:
Medicina; Klinicka medicina; Biomedicina; Farmacija; Stomatologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine48
Lancet43
Journal of Clinical Oncology39
PLoS One35
Blood35
JAMA: The Journal of the American Medical Association28
Acta Facultatis Medicae Naissensis28
Journal of the American College of Cardiology23
Circulation22
American Journal of Cardiology21
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mohebali M.25
Mitić Aleksandar12
Dačić Stefan12
Dačić-Simonović Dragica11
Rad Mostafa8
Fakhar M.8
Stojanovic P.7
Spiteller Michael7
Smelcerovic Andrija7
Mitković M.7