Acta Facultatis Medicae Naissensis - Portret

Tematska oblast:

ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS je časopis otvorenog pristupa i jedan od zvaničnih časopisa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Objavljuje pregledne članke, originalne naučne radove, stručne radove, saopštenja o slučajevima i saopštenja o dijagnostičkim i terapijskim procedurama kod određenih medicinskih problema kojima se pristupa multidisciplinarno.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, bazična
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, bazična
Istraživačke teme:
Medicina; Klinicka medicina; Biomedicina; Farmacija; Stomatologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine42
Journal of Clinical Oncology36
Lancet34
Blood33
PLoS One30
Acta Facultatis Medicae Naissensis26
JAMA: The Journal of the American Medical Association25
American Journal of Cardiology20
Journal of the American College of Cardiology19
Circulation18
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mohebali M.25
Dačić Stefan12
Mitić Aleksandar11
Dačić-Simonović Dragica11
Fakhar M.8
Stojanovic P.7
Spiteller Michael7
Smelcerovic Andrija7
Rad Mostafa7
Mitković M.7