Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - nauke o obrazovanju

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 246
Nastava i vaspitanje78
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja55
Computers and Education32
Pedagogija32
Procedia: Social and Behavioral Sciences30
Child Development28
Psihologija27
Teaching and Teacher Education26
Pedagoška stvarnost25
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Ristić M.21
Dejić Mirko19
Baucal Aleksandar18
Srbinovski M.16
Janković N.16
Maksić Slavica15
-UNESCO14
Mullis I.V.S.14
Mandić D.14
Đorđević J.14