Ekonomika poljoprivrede - Portret

Tematska oblast:

Ekonomika poljoprivrede prihvata originalne naučne radove istraživača iz celog sveta i objavljuje visoko kvalitetne problemsko orijentisane radove. Ekonomika poljoprivrede objavljuje članke iz različitih ekonomskih perspektiva koja se bave aktuelnim i relevantnim pitanjima vezanim za poljoprivredni sistem. Ekonomika poljoprivredne posebno objavljuje članke o aktuelnim trendovima u poljoprivrednom sistemu.

Radovi koji se podnose za evaluaciju i objavljivanje u časopisu Ekonomika poljoprivrede moraju da se podudaraju, ali se strogo ne ograničavaju (konačna odluka će biti doneta od strane glavnog i odgovornog urednik) sa sledećim temama:

Ekonomika poljoprivrede, Upravljanje poljoprivrednim preduzećima, Investicije u poljoprivredi, finansiranje i kalkulacije, Marketing u poljoprivredi, Organizacija proizvodnje bilja, stočne i prerađivačke industrije, Ruralni razvoj, Održivi razvoj poljoprivrede, Ruralni (agro) turizam, Pitanja životne sredine sa aspekta agroekonomije, Trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, Poljoprivredne politike i zakonodavstvo.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
Ekonomika poljoprivrede; Tržište i agromarketing; Ekonomika i privredni sistem; Ruralni turizam; Ruralni razvoj; Agrobiznis i osiguranje.

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Ekonomika poljoprivrede728
Tourism Management155
Oditor119
British Food Journal85
Agroekonomika63
Sustainability61
Ekonomika59
Journal of Sustainable Tourism55
Menadžment u hotelijerstvu i turizmu54
Annals of Tourism Research53
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Cvijanović Drago127
Pejanović Radovan99
-Statistical Office of the Republic of Serbia84
-European Commission72
Popović Vesna47
Njegovan Zoran46
Subić Jonel45
Vlahović Branislav39
Mihailović Branko39
Ignjatijević Svetlana36