Acta stomatologica Naissi - Portret

Tematska oblast:

Acta Stomatologica Naissi je naučni časopis koji publikuje radove iz svih oblasti stomatologije i srodnih medicinskih grana.

Časopis publikuje uvodnik, originalne naučne ili stručne radove, klinički relevantne studije, preglede, prikaz slučaja, preliminarna saopštenja, tehničke inovacije, pisma uredniku, članke iz moderne literature, izveštaj o knjigama, novosti i izveštaje sa nacionalnih i internacionalnih kongresa, simpozijuma i ostalih aktuelnih sastanaka, koji nisu prethodno publikovani ili predati za publikovanje na nekom drugom mestu.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
stomatologija; medicina; oralna i maksilofacijalna hirurgija; endodoncija; protetika; parodontologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Acta stomatologica Naissi44
Journal of Periodontology33
Journal of Prosthetic Dentistry31
Journal of the American Dental Association23
Community Dentistry and Oral Epidemiology19
Journal of Dentistry19
Journal of Endodontics19
Angle Orthodontist17
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology16
Periodontology 200014
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Pejčić Ana S.15
Kostić Milena14
Obradović Radmila R.13
Igić Marko9
Hasiuk N.V.9
Andreasen J.O.9
Petrović Milica S.8
Trope M.7
Krunić Nebojša7
Reynolds E.C.6