Acta stomatologica Naissi - Portret

Tematska oblast:

Acta Stomatologica Naissi je naučni časopis koji publikuje radove iz svih oblasti stomatologije i srodnih medicinskih grana.

Časopis publikuje uvodnik, originalne naučne ili stručne radove, klinički relevantne studije, preglede, prikaz slučaja, preliminarna saopštenja, tehničke inovacije, pisma uredniku, članke iz moderne literature, izveštaj o knjigama, novosti i izveštaje sa nacionalnih i internacionalnih kongresa, simpozijuma i ostalih aktuelnih sastanaka, koji nisu prethodno publikovani ili predati za publikovanje na nekom drugom mestu.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
stomatologija; medicina; oralna i maksilofacijalna hirurgija; endodoncija; protetika; parodontologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Periodontology36
Journal of Prosthetic Dentistry34
Journal of Endodontics22
Community Dentistry and Oral Epidemiology19
Journal of Dentistry16
Angle Orthodontist15
Periodontology 200015
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology14
Journal of the American Dental Association12
International Endodontic Journal11
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kostić Milena10
Krunić Nebojša9
Obradović Radmila R.7
Igić Marko7
Reynolds E.C.6
Petrović Milica6
Beck J.D.6
Asikainen S.6
Vergani C.E.5
Pussinen P.J.5