Psihološka istraživanja - Portret

Tematska oblast:

Časopis Psihološka istraživanja je sadržinski profilisan kao publikacija koja pokriva društveno relevantne teme iz različitih oblasti psihologije i koja podržava kulturno i društveno osetljivu psihologiju. To se, pre svega, odnosi na proučavanje tema i problema koji su važni za određene kulture i društva, uz primenu valjanih i pouzdanih naučnih metoda i tehnika. U fokusu su tekstovi koji se uz pomoć psihološkog konceptualnog aparata i psihološke metodologije bave značajnim fenomenima koji nas okružuju. Časopis podržava razvoj psihologije kao kulturno osetljive, kritičke i socijalno angažovane nauke, kao i društveno angažovanje psihologa. U tom kontekstu, jedna od uloga časopisa jeste da podrži objavljivanje istraživanja koja mogu biti izvor potrebnih informacija i preporuka za kreiranje razvojnih dokumenata društvene zajednice, strategija i politika u različitim oblastima društvenog života, utemeljenih na podacima koji su prikupljeni u naučnim istraživanjima. Jedna od misija časopisa jeste i podsticanje komunikacije unutar naučne zajednice putem otvorenosti za naučnu polemiku i kritičke prikaze značajnih publikacija iz oblasti psihologije. Časopis je otvoren i za granična područja, tj. za istraživače koji se bave psihološki relevantnim temama u okviru ostalih društvenih nauka.

Časopis Psihološka istrazivanja objavljuje sledeće kategorije naučnih članaka: originalne naučne radove, pregledne radove, kratka ili prethodna saopštenja, naučne kritike, polemike i osvrte. Časopis takođe objavljuje stručne članke, informativne priloge i prikaze.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - psihologija
Istraživačke teme:
Socijalna psihologija; Psihologija obrazovanja; Razvojna psihologija; Psihologija rada; Klinička psihologija; Psihologija ličnosti i individualnih razlika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Personality and Individual Differences117
Journal of Personality and Social Psychology78
Psihologija32
Journal of Research in Personality31
Psychological Assessment28
Journal of Personality Assessment27
Psychological Bulletin26
Psihološka istraživanja24
Journal of Personality23
Frontiers in Psychology22
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Paulhus Delroy L.33
Hare Robert D.33
Međedović Janko28
Jones Daniel N.20
Jovanović Vitomir18
Neumann Craig S.17
Jonason Peter K.16
Rumberger Russell W.15
Videnović Marina14
-European Commission14