Facta universitatis - series: Mechanical Engineering - Portret

Tematska oblast:

Facta Universitaties series Mechanical Engineering je recenzirani naučni časopis koji pokriva širok spektrum mašinskog inženjerstva uključujući: mašinske materijale, strukturni dizajn i optimizaciju, strukturnu analizu, proizvodno mašinstvo, mehaniku, dinamiku i oscilacije, automatiku i upravljačke sisteme, termodinamiku i mehaniku fluida, transport i logistiku, menadžment, alternativne tehnologije, moderna multidisciplinarna polja: mehatroniku, probleme kuplovanih polja, aktivne/adaptivne konstrukcije, MBS-FEM kuplovanje, biomehaniku i biomedicinski inzenjering. Lista nije sveobuhvatna već ilustruje širok dijapazon tema iz oblasti mašinskog inženjerstva koje časopis pokriva.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) matematika i mehanika
(b) mašinstvo i industrijski softver
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - matematika i računarske nauke
(b) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
Istraživačke teme:
Masinsko inzenjerstvo; Strukturna Analza; Proizvodno Masinstvo; Mehanika; TRansport i Logistika; Automatika

Vrsta radova

Tipovi referenci