Podzemni radovi - Portret

Tematska oblast:

Časopis Podzemni radovi vrši publikaciju naučnih i stručnih radova iz oblasti rudarstva, geologije i geonauka. Inicijalno, tematska oblast časopisa bila je vezana isključivo za tehniku i tehnologiju izrade podzemih prostorija. Obzirom da je rudarstvo po sebi kompleksna disciplina, tematska oblast časopisa je proširena kako bi obuhvatila sve aspekte rudarstva, geologije i pratećih geonauka. Shodno tome časopis objavljuje radove iz oblasti podzemne i površinske eksploatacije, izrade podzemnih objekata, rudarskih merenja, eksploatacije nafte i gasa, pripreme mineralnih sirovina, zaštite šivotne sredine i oblasti rudarske mehanizacije. Sa druge strane, objavljuju se i radovi iz opšte i strukturne geologije, hidrogeologije, geotehnike, geofizike i drugih oblasti koje su tematski povezane ili imaju svoju primenu u rudarstvu i geologiji.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) geonauke i astronomija
(b) energetske tehnologije i rudarstvo
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - geonauke i srodne nauke o okruženju
(b) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
Istraživačke teme:
Rudarstvo; geologija; geonauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Podzemni radovi21
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences21
International Journal of Production Economics19
European Journal of Operational Research15
Minerals Engineering12
Expert Systems with Applications9
Mining and Metallurgy Engineering Bor8
Engineering Geology6
Tectonophysics5
Journal of Alloys and Compounds5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Torbica Slavko16
Lapčević Veljko14
Balusu R.12
Mijalkovski S.9
Doneva N.9
Jovanović P.8
-Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine6
Ilić M.6
Lazić P.5
Ignjatović Dragan5