Turističko poslovanje - Portret

Tematska oblast:

Turistiko poslovanje je naučno-stručni časopis koji izlazi dva puta godišnje (u junu i decembru). U njemu se objavljuju originalni naučni i stručni članci iz sledećih oblasti: ekonomika turizma, hotelijerstvo, menadžment u turizmu, marketing u turizmu, finansije, pravo, turistička geografija. Svi radovi se dvostrano anonimno recenziraju.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
ekonomija; menadžment; turizam; marketing; turistička geografija; hotelijerstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Tourism Management28
International Journal of Hospitality Management18
Annals of Tourism Research15
International Journal of Contemporary Hospitality Management15
Turističko poslovanje11
Journal of Travel Research9
Journal of Marketing8
"Zbornik radova Geografskog instituta ""Jovan Cvijić"", SANU"5
Journal of Sustainable Tourism5
Turizam5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Tešanović Dragan20
Kalenjuk Bojana19
Song Haiyan12
Gagić Snježana12
Bjeljac Željko10
Baldigara Tea10
Airey David10
Richards G.9
This H.7
Stojanović V.7