Turističko poslovanje - Portret

Tematska oblast:

Turistiko poslovanje je naučno-stručni časopis koji izlazi dva puta godišnje (u junu i decembru). U njemu se objavljuju originalni naučni i stručni članci iz sledećih oblasti: ekonomika turizma, hotelijerstvo, menadžment u turizmu, marketing u turizmu, finansije, pravo, turistička geografija. Svi radovi se dvostrano anonimno recenziraju.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
ekonomija; menadžment; turizam; marketing; turistička geografija; hotelijerstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Annals of Tourism Research53
Tourism Management38
International Journal of Contemporary Hospitality Management23
International Journal of Hospitality Management19
Journal of Cleaner Production14
Journal of Travel Research14
Journal of Marketing12
Turizam11
Starinar9
Turističko poslovanje8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Tešanović Dragan16
Kalenjuk Bojana15
Štetić S.11
Airey David11
Petrović P.8
-Grupa autora8
Stanić S.7
Song Haiyan7
Richards G.7
Rabotić B.7