Marketing - Portret

Tematska oblast:

Marketing je časopis nacionalnog značaja koji se objavljuje kvartalno. Namenjen je širokom krugu čitalaca u akademskoj i stručnoj javnosti. Tekstovi objavljeni u časopisu pokrivaju oblast marketinga u najširem smislu. Prilozi pripremljeni za objavljivanje u časopisu treba da doprinesu širenju znanja o marketingu, doprinoseći boljem razumevanju marketinške teorije i promociji njene primene u praksi. Prednost pri objavljivanju imaju originalni i pregledni radovi, kao i monografske studije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
marketing strategija; marketing komuniciranje; oglašavanje; brend menadžment; ponašanje potrošača; odnosi s javnošću

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Marketing88
Journal of Marketing78
Journal of Business Research63
Tourism Management62
British Food Journal45
International Journal of Hospitality Management38
Harvard Business Review33
European Journal of Marketing32
Industrial Marketing Management29
Journal of the Academy of Marketing Science29
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kotler Philip42
Stanković Ljiljana29
Keller Kevin Lane28
Đukić Suzana28
Veljković Saša22
Popović Ana16
Hofstede Geert16
Law Rob15
Buhalis Dimitrios15
Marinković Veljko13