Pravo i privreda - Portret

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Pravo i privreda79
Pravni život26
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu22
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad10
Evropska revija za pravo osiguranja6
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu6
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu5
Bankarstvo4
Radno i socijalno pravo4
Arbitration International3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Vasiljević Mirko S.25
Petrović-Tomić Nataša13
Jevremović-Petrović Tatjana13
Pavić Vladimir12
Karanikić-Mirić Marija12
Kozar Vladimir10
Jovanović Nebojša10
Radović Vuk9
Begović Boris9
Lubarda Branko7