Acta herbologica - Portret

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Weed Technology80
Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica64
Canadian Journal of Plant Science27
Biljni lekar23
Agronomy Journal14
Crop Protection14
Weed Research13
Contact dermatitis13
Glasnik Šumarskog fakulteta11
Field Crops Research10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Vrbničanin Sava112
Božić Dragana57
Malidža Goran41
Knežević Stevan Z.40
Pavlović Danijela33
Janjić V.33
Datta Avishek27
Stanković-Kalezić Radmila20
Stavretović N.17
Marisavljević Dragana16