Archive of Oncology - Portret

Tematska oblast:

Archive of Oncology objavljuje pregledne radove iz onkologije i originalne radove koji doprinose onkološkoj kliničkoj praksi. Časopis objavljuje radove iz oblasti medicinske, hirurške, radijacione i eksperimentalne onkologije, epidemiologije kancera i prevencije. Archive of Oncology pokriva teme o lečenju kancera, uzroku i mehanizmu njegovog nastanka, genetičkim i faktorima rizika životne sredine, kao i kancerogeneze na ćelijskom i molekularnom nivou.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) biologija
(b) medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - biološke nauke
(b) medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
onkologija; kancer; medicina; klinička praksa; biologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Cancer12
Psycho-Oncology7
Annals of Thoracic Surgery4
Journal of Personality and Social Psychology4
Annals of Oncology4
Supportive Care in Cancer3
Journal of Clinical Oncology3
Health Psychology2
Radiotherapy and oncology2
Journal of Thoracic Oncology2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Simard Sébastien4
Savard Josée3
Radojkovic Dragica3
Nikolic Aleksandra3
Epstein Joel B.3
Zotov A.S.2
Wright Cameron D.2
Watson D.2
Wain John C.2
Thewes Belinda2