Strategijski menadžment - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) informatika, elektronika i telekomunikacije
(b) društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - matematika i računarske nauke
(b) društvene nauke - ekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci