Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci