NBP. Nauka, bezbednost, policija - Portret

Tematska oblast:

Časopis NBP – Journal of Criminalistics and Law (Žurnal za kriminalistiku i pravo), u izdanju Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu, multidisciplinaran je po svom tematskom okviru i objavljuje radove koji obrađuju najraznovrsnije teme, kao što su zakonska rešenja krivičnopravnog sistema, prevencija kriminala, kriminalističke istrage i analize, bezbednosne nauke, informaciona bezbednost i visokotehnološki kriminal, forenzika, policijski menadžment, upravljanje u vanrednim situacijama, primena zakonskih propisa u regulisanju saobraćaja, bezbednost i zdravlje na radu. Jedini i najvažniji kriterijum za prihvatanje i objavljivanje radova jeste njihova naučna izvrsnost.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) materijali i hemijske tehnologije
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Kriminalističke istrage i analize; Krivičnopravni sistem; Policijski menadžment; Bezbednosne nauke; Informaciona bezbednost i visokotehnološki kriminal; Forenzika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Nauka, bezbednost, policija102
Bezbednost, Beograd87
Policing: An International Journal of Police Strategies and Management32
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad16
Kultura polisa13
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu12
Pravni život10
Crimen9
Vojno delo9
Fire Safety Journal8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dopsaj Milivoj71
Kukić Filip34
Mijalković Saša27
Čvorović Aleksandar27
Dawes Jay J.26
Vučković Goran23
Orr Robin M.20
Stojanović Zoran P.19
Milić Nenad16
Kolarić Dragana16