Acta agriculturae Serbica - Portret

Tematska oblast:

Časopis Acta Agriculturae Serbica publikuje originalne naučne radove, kao i pregledne radove iz oblasti agronomije i biotehnologije. Kao takav, treba da predstavlja sponu između naučnih istraživanja u navedenoj oblasti i savremene visokointenzivne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Agronomija; Biotehnologija; Prehrambena tehnologojia

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Acta agriculturae Serbica93
Journal of Dairy Science47
Acta Horticulturae37
Food Chemistry34
Journal of Agriculture and Food Chemistry33
Genetika28
Ratarstvo i povrtarstvo25
British Food Journal23
Horticultural Science19
Scientia Horticulturae19
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Knežević Desimir75
Cincović Marko R.44
Belić Branislava34
Golijan Jelena29
Paunović Aleksandar26
Zečević Veselinka25
Semenov A.M.25
Mićanović Danica21
Madić Milomirka20
Lemenkova P.20