Acta agriculturae Serbica - Portret

Tematska oblast:

Časopis Acta Agriculturae Serbica publikuje originalne naučne radove, kao i pregledne radove iz oblasti agronomije i biotehnologije. Kao takav, treba da predstavlja sponu između naučnih istraživanja u navedenoj oblasti i savremene visokointenzivne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Agronomija; Biotehnologija; Prehrambena tehnologojia

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Dairy Science45
Biotechnology in Animal Husbandry43
Acta agriculturae Serbica36
Acta Horticulturae19
Genetika18
Journal of Animal Science18
Poultry Science17
Ratarstvo i povrtarstvo16
Savremena poljoprivreda14
Journal of Stored Products Research13
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Petrović Milan M.35
Knežević Desimir34
Golijan Jelena29
Cincović Marko R.24
Paunović Aleksandar22
Madić Milomirka22
Aleksić Stevica22
Ostojić-Andrić Dušica21
Semenov A.M.19
Đukić A.D.18