Acta agriculturae Serbica - Portret

Tematska oblast:

Časopis Acta Agriculturae Serbica publikuje originalne naučne radove, kao i pregledne radove iz oblasti agronomije i biotehnologije. Kao takav, treba da predstavlja sponu između naučnih istraživanja u navedenoj oblasti i savremene visokointenzivne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Agronomija; Biotehnologija; Prehrambena tehnologojia

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Dairy Science49
Acta agriculturae Serbica45
Biotechnology in Animal Husbandry40
Genetika24
Food Chemistry23
Acta Horticulturae23
Ratarstvo i povrtarstvo20
Journal of Agriculture and Food Chemistry20
Poultry Science19
Journal of Animal Science19
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Knežević Desimir73
Cincović Marko R.33
Paunović Aleksandar32
Petrović Milan M.31
Madić Milomirka31
Golijan Jelena29
Belić Branislava26
Đukić A.D.24
Zečević Veselinka22
Mandić G.L.21