Hemijska industrija - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) hemija
(b) materijali i hemijske tehnologije
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - hemijske nauke
(b) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci