Srpski arhiv za celokupno lekarstvo - Portret

Tematska oblast:

Medicina, biomedicina, stomatologija, klinička, bazična, eksperimentalna, preventivna

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, bazična
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, bazična
Istraživačke teme:
Medicina; biomedicina; stomatologija; klinička; bazična; eksperimentalna

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo285
Journal of Endodontics131
New England Journal of Medicine110
PLoS One109
Lancet92
Vojnosanitetski pregled65
International Endodontic Journal60
Angle Orthodontist58
Circulation53
European Heart Journal50
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization68
di Dio Liberato J.A.24
Mitković Milorad B.19
Stamenković Dragoslav16
Pavlović Aleksandar15
Trpković Slađana14
Tinelli Andrea14
Popović-Filipović S.14
Malvasi Antonio14
Milenković Saša13