Lekovite sirovine - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Food Chemistry63
Journal of Agriculture and Food Chemistry43
Industrial Crops and Products34
Molecules, Basel25
Phytochemistry23
Journal of Essential Oil Research19
Planta Medica17
Lekovite sirovine16
Journal of Natural Products15
Food Research International13
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Soković Marina40
Ćirić Ana32
Glamočlija Jasmina30
Šavikin Katarina26
Marković Tatjana21
Ferreira Isabel C.F.R.20
Zdunić Gordana18
Barros Lillian15
Radanović Dragoja13
Stojković Dejan11