Zemljište i biljka - Portret

Tematska oblast:

Zemljiste i biljka - Soil and Plant - Почва и Растениеje zvanični trojezični (srpski, engleski i ruski) časopis Srpskog Društva za Proučavanje Zemljišta (SDPZ) koji objavljuje originalne rezultate istraživanja i pregledne članke iz oblasti nauke o zemljištu, ishrani biljaka i srodnoj tematici

 “Zemljište i biljka” objavljuje originalne istraživačke radove u osnovnim aspektima svih naučnih disciplina nauke o zemljištu kao I primenjenim disciplinama, tj., pedologiji, agrohemiji, ishrani biljaka, mikrobiologiji i biologiji zemljišta, plodnosti i degradaciji zemljišta, monitoringu i biodiverzitetu, uticaju klimatskih promena i održivoj poljoprivredi, šumarstvu i melioraciji, sanaciji i očuvanju, kontaminaciji i GIS tehnologijama, daljinskoj detekciji i modeliranji, zaptivanju zemljišta i preciznoj poljoprivredi, emisiji gasova sa efektom staklene bašte i deponiranju ugljenika, biogorivu, interakciji zemljišta i vode, obradi zemljišta, načinima korišćenja, proizvodnji bezbedne hrane, poljoprivredoj politici i sl.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) biologija
(b) biotehnika
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - geonauke i srodne nauke o okruženju
(b) prirodne nauke - biološke nauke
(c) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
(d) poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
zaštita i upravljanje zemljišnim resursima; ishrana biljke; pedologija; zemljišna mikrobiologija; agrohemija; melioracija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka8
Ratarstvo i povrtarstvo8
Savremena poljoprivredna tehnika8
Topola5
Soil Biology and Biochemistry4
Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik4
Acta Horticulturae3
Agronomy Journal3
Communications in Soil Science and Plant Analysis3
Field Crops Research3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Belić Milivoj10
Litvinovich A.V.8
Marinković B.7
Jarak Mirjana7
Hadžić V.7
Crnobarac J.7
Savin Lazar6
Milošević Nada6
Jaćimović G.6
Lavrishchev A.V.5