Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu - Portret

Tematska oblast:

Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu je multidisciplinarni, međunarodni časopis koji objavljuje recenzirane istraživačke radove iz oblasti prirodnih nauka - geonauke i srodne nauke o okruženju. Pokrivenost uključuje teme kao što su društvena geografija, fizička geografija, demografija, interakcije čovek-životna sredina i Geografski informacioni Sistemi. Zbornik radova takođe uzima u obzir i članke koji se odnose na geografske aspekte, npr. studija životne sredine, studija razvoja, planiranja, studija iz oblasti ekonomije i turizma, kartografije, ekoloških i studija održivosti.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
geonauke i astronomija
Frascati, modifikovana
prirodne nauke - geonauke i srodne nauke o okruženju
Istraživačke teme:
Geografija; GIS; Prostorno planiranje; Životna sredina; Populacija; Turizam

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu66
Glasnik Srpskog geografskog društva63
Annals of Tourism Research27
"Zbornik radova Geografskog instituta ""Jovan Cvijić"", SANU"26
Tourism Management23
Landscape and Urban Planning11
Progress in Human Geography11
Renewable and Sustainable Energy Reviews10
Journal of Travel Research10
Environment and Planning A9
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Šabić Dejan52
-Republički zavod za statistiku (RZS)37
Vujadinović Snežana34
Živković Ljiljana31
Pavlović Mila24
Milinčić Miroljub24
Stanković Stevan M.23
Golić Rajko21
Jovanović Slavoljub19
-Grupa autora13