Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu - Portret

Tematska oblast:

Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu je multidisciplinarni, međunarodni časopis koji objavljuje recenzirane istraživačke radove iz oblasti prirodnih nauka - geonauke i srodne nauke o okruženju. Pokrivenost uključuje teme kao što su društvena geografija, fizička geografija, demografija, interakcije čovek-životna sredina i Geografski informacioni Sistemi. Zbornik radova takođe uzima u obzir i članke koji se odnose na geografske aspekte, npr. studija životne sredine, studija razvoja, planiranja, studija iz oblasti ekonomije i turizma, kartografije, ekoloških i studija održivosti.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
geonauke i astronomija
Frascati, modifikovana
prirodne nauke - geonauke i srodne nauke o okruženju
Istraživačke teme:
Geografija; GIS; Prostorno planiranje; Životna sredina; Populacija; Turizam

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu75
Glasnik Srpskog geografskog društva72
"Zbornik radova Geografskog instituta ""Jovan Cvijić"", SANU"30
Annals of Tourism Research29
Tourism Management26
Landscape and Urban Planning11
Progress in Human Geography11
Renewable and Sustainable Energy Reviews10
Journal of Travel Research10
Environment and Planning A9
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Šabić Dejan59
Vujadinović Snežana39
-Republički zavod za statistiku (RZS)38
Živković Ljiljana36
Milinčić Miroljub29
Stanković Stevan M.25
Pavlović Mila25
Golić Rajko24
Jovanović Slavoljub22
Joksimović Marko19