ABC - časopis urgentne medicine - Portret

Tematska oblast:

ABC časopis urgentne medicineobjavljuje prethodno neobjavljene naučne i stručne radove iz oblasti medicine koja se odvija na prehospitalnom i inicijalnom hospitalnom nivou kao i onih oblasti medicine koje mogu biti od interesa za lekara koji radi u Službi hitne pomoći.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
urgentna medicina; služba hitne medicinske pomoći; pre hospitalna medicina

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Stroke20
Journal Resuscitatio Balcanica11
Pediatric Anesthesia10
ABC - časopis urgentne medicine9
European Heart Journal9
New England Journal of Medicine9
Resuscitation8
Cochrane Database of Systematic Reviews6
JAMA: The Journal of the American Medical Association6
Anesthesia and Analgesia6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Ristanović Elizabeta6
Jakšić-Horvat Kornelija6
Živković M.5
Momirović-Stojković Milena4
Macy Eric4
Kalezić N.4
Demarin V.4
Chou R.4
Budimski Mihaela4
-World Health Organization3