ABC - časopis urgentne medicine - Portret

Tematska oblast:

ABC časopis urgentne medicineobjavljuje prethodno neobjavljene naučne i stručne radove iz oblasti medicine koja se odvija na prehospitalnom i inicijalnom hospitalnom nivou kao i onih oblasti medicine koje mogu biti od interesa za lekara koji radi u Službi hitne pomoći.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
urgentna medicina; služba hitne medicinske pomoći; pre hospitalna medicina

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Stroke12
Journal Resuscitatio Balcanica11
Pediatric Anesthesia10
Cochrane Database of Systematic Reviews6
Anesthesia and Analgesia6
New England Journal of Medicine6
ABC - časopis urgentne medicine5
Pain5
British Medical Journal5
Annals of Internal Medicine4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Jakšić-Horvat Kornelija6
Momirović-Stojković Milena4
Macy Eric4
Chou R.4
Budimski Mihaela4
Živković M.3
Svensson Leif3
Raffay Violetta3
Pešić Ivan3
Nogueira R.G.3