Genero - Portret

Tematska oblast:

Genero je interdisciplinarni časopis koji okuplja naučnike/naučnice i istraživače/istraživačice iz društvenih nauka, humanistike, književnosti i teorija umetnosti koji se ističu u svojim disciplinama i koji su spremni da ispituju i savremene društvene tokove. Misija časopisa je da predstavi okvir za interdisciplinarni dijalog između različitih polja humanistike i društvenih nauka, i kao platforma za bogatiji dijalog između regiona bivše Jugoslavije i međunarodnih akademskih zajednica. Genero objavljuje originalne teorijske i naučne radove iz oblasti feminističke teorije, studija roda, ženskih studija, teorije kulture i studija kulture, sa naglaskom na interdisciplinarnom i kritičkom pristupu.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - pravo
(b) humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - društvene, ostale
(b) humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
Studije roda; Studije kulture; Društvene nauke; Humanističke nauke; Feministička teorija; Politikologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Genero16
Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd11
Medical Anthropology Quarterly9
Signs: Journal of Women in Culture and Society9
Economy and Society7
Glasnik Etnografskog instituta SANU6
Kniženstvo5
Current Anthropology4
Pro Femina, Beograd4
Women's Studies International Forum4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Ferrante Elena18
Deleuze Gilles11
Butler Judith10
Dojčinović Biljana9
Dobrosavljević-Grujić Ljiljana9
Rose Nikolas8
Ong Aihwa8
Fassin Didier8
Simić Marina7
Kolarić Ana6