Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar - Portret

Tematska oblast:

Časopis Univerzitetska misao, za nauku, kulturu i umjetnost, Univerziteta u Novom Pazaru, izlazi od osnivanja ove visokoškolske institucije (2002). Izdavački centar ima za cilj da pruži podršku naučno-nastavnom radu Univerziteta u Novom Pazaru, ali i drugim naučnim i visokoškolskim institucijama, kao i da afirmiše nauku i naučno istraživački rad u naučnim oblastima koje se izučavaju na Univerzitetu. Od samog svog osnivanja Izdavački centar publikuje časopis u kom svoje naučne radove objavljuju kako renomirani univerzitetski profesori, tako i mladi istraživači.

Radovi su svrstani u određene kategorije (tematske oblasti*), u skladu sa uputstvom, podležu oceni dva recenzenta. Rad će se objaviti jedino na osnovu pozitivnih recenzija, o čemu će Uređivački odbor obavestiti prvog autora. Recenzenti se biraju među stručnjacima u predmetnoj oblasti istraživanja na koju se odnosi rad predložen za objavljivanje. Jezik časopisa je srpski, bosanski i engleski. Autor (autori) je potpuno odgovoran za sadržaj, verodostojnost i originalnost rada. Vremenski period u kojem će rad biti objavljen zavisi o tome koliko rukopis (tekst) odgovara kvalitetu po mišljenju recenzenata i predloženom uputstvu. Radovi koji zahtevaju određene dorade biće vraćeni prvom autoru pre ili posle recenzije.

Naučni i stručni radovi su recenzirani radovi sa izvesnim naučnim i/ili stručnim doprinosom. Radovi se objavljuju po međunarodnim standardima za ovu vrstu publikovanja, sa obaveznim apstraktima, naslovima i ključnim rečima na engleskom i srpskom jeziku.

Pregledni radovi su po pozivu gde se daju detaljani pregledi određenih oblasti.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Istraživačke teme:
jezik; književnost; pravo; umetnost; ekonomija; pedagogija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Theory Into Practice4
Educational Leadership4
Journal of Personality and Social Psychology3
Pedagoška stvarnost3
Journal of Positive Psychology3
Društvena istraživanja, Zagreb3
American Psychologist2
Filozofija i društvo2
Primenjena psihologija2
Phi Delta Kappan2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Emmer E.T.11
Glasser William8
Diener Ed7
Marzano R.J.6
Brophy J.E.6
Olson D.H.5
Hajder M.5
Diener E.5
Bihorac A.5
Worsham M.E.4