Specijalna edukacija i rehabilitacija - Portret

Tematska oblast:

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija objavljuje radove na srpskom i engleskom jeziku iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina koje se bave smetnjama i poremećajima u razvoju.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - psihologija
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
Specijalna edukacija i rehabilitacija; Ometenost u razvoju; Emocionalni i bihevioralni problemi; Razvoj deteta; Poremećaji govora i jezika; Socijalna participacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Research in Developmental Disabilities100
Specijalna edukacija i rehabilitacija89
Journal of Intellectual Disability Research84
Journal of Autism and Developmental Disorders76
Journal of Visual Impairment and Blindness33
Journal of Speech, Language, and Hearing Research31
Child Development30
Beogradska defektološka škola28
Research in Autism Spectrum Disorders24
Disability and Rehabilitation20
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Gligorović Milica43
Jovanić Goran39
Glumbić Nenad P.25
Kaljača Svetlana23
Dučić Bojan22
Đorđević Mirjana21
Buha Nataša21
Vuković M.20
Thompson C.K.20
Radić-Šestić Marina20