Specijalna edukacija i rehabilitacija - Portret

Tematska oblast:

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija objavljuje radove na srpskom i engleskom jeziku iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina koje se bave smetnjama i poremećajima u razvoju.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - psihologija
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
Specijalna edukacija i rehabilitacija; Ometenost u razvoju; Emocionalni i bihevioralni problemi; Razvoj deteta; Poremećaji govora i jezika; Socijalna participacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Research in Developmental Disabilities96
Specijalna edukacija i rehabilitacija84
Journal of Intellectual Disability Research70
Journal of Autism and Developmental Disorders64
Beogradska defektološka škola35
Journal of Speech, Language, and Hearing Research28
Frontiers in Psychology27
Nastava i vaspitanje24
Child Development23
Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines21
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Glumbić Nenad P.34
Gligorović Milica31
Brojčin Branislav25
Vuković M.24
Jovanić Goran23
Kaljača Svetlana21
Thompson C.K.20
Radić-Šestić Marina20
Dučić Bojan19
Đorđević Mirjana19