CM - časopis za upravljanje komuniciranjem - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
komunikologija; medijske studije, upravljanje komunikacijom; odnosi s javnošću; advertajzing

Vrsta radova

Tipovi referenci