Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - nauke o obrazovanju

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić71
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 21
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry14
Baština12
Teme12
Journal of Personality and Social Psychology10
Pedagoška stvarnost10
Norma9
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice9
Fizička kultura8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Popović Stevan V.30
Milenović Živorad29
-Republika Srbija22
Rajčević Petar Đ.20
Pekić Borislav20
Scheier M.F.16
Ćirković Svetlana16
Jeremić Biljana15
Carver C.S.14
-Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja12