TIMS. Acta - Portret

Tematska oblast:

U našem časopisu se objavljuju originalni naučni i stručni radovi, pregledni članci i patenti iz oblasti korespodentnih sa naukom o sportu, zdravlju, turizmu i psihologiji. Svi radovi se štampaju na srpskom (i međusobno razumljivim jezicima) i/ili engleskom jeziku, i podležu dvostruko zaštićenoj recenziji.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
sport; zdravlje; turizam; psihologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Tourism Management41
TIMS. Acta30
Annals of Tourism Research26
Medicine and Science in Sports and Exercise24
Journal of Travel Research19
Journal of Applied Physiology16
European Journal of Applied Physiology14
Journal of Sports Sciences14
Sports Medicine14
International Journal of Hospitality Management10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Milošević Srđan14
Jegdić V.12
Nešić Milan11
Tomka D.10
Đorđević S.9
-European Commission8
Škrbić Iva6
Pizam Abraham6
Moira P.6
Mišković I.6