Nasleđe, Kragujevac - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) jezik i književnost
(b) humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
(a) humanističke nauke - jezici i književnost
(b) humanističke nauke - humanističke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Language in Society9
Nastava i vaspitanje9
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 9
Južnoslovenski filolog8
Polja, Novi Sad7
Naučni sastanak slavista u Vukove dane6
Hungarológiai Közlemények6
Zbornik Matice srpske za književnost i jezik6
Annual Review of Applied Linguistics5
Letopis Matice srpske5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Andrić E.13
Borbély A.10
Golemović D.9
Filipović J.9
Fillmore C.8
Deretić J.8
Ćosić B.8
Sekulić I.7
Stevanović Mihailo6
Nikolić M.6