Megatrend revija - Portret

Tematska oblast:

"Megatrend revija" je naučno glasilo univerziteta Džon Mezbit koji izlazi od 2004. godine. Prema klasifikaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, "Megatrend revija" je visoko pozicionirana kao vodeći nacionalni časopis. Časopis ima međunarodni izdavački savet i međunarodnu redakciju.

"Megatrend revija" je interdisciplinarni časopis iz oblasti društvenih nauka u kojem se objavljuju radovi na srpskom i engleskom jeziku iz sledećih tematskih oblasti: ekonomija, pravo, politika i bezbednost, menadžment i marketing, međunarodni odnosi, javmne politike i informaciono društvo.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Ekonomija; Pravo; Menadžment i marketing; Međunarodni odnosi; Javne politike; Informaciono društvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Megatrend revija72
Tourism Management26
Vojno delo18
Ekonomika poljoprivrede15
Harvard Business Review14
Annals of Tourism Research13
Politika10
Pravni život10
Journal of Business Research9
Međunarodni problemi9
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Popović Slobodan25
Chanaron J.J.25
Baltezarević Radoslav22
Krivokapić Boris17
-Republički zavod za statistiku16
Vitomir Jelena14
-European Commission14
Vujko Aleksandra12
Baltezarević Vesna11
Kochenov D.9