Pesticidi i fitomedicina - Portret

Tematska oblast:

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) objavljuje naučne radove iz oblasti: toksikologije i ekotoksikologije pesticida; fitopatologije; primenjene entomologije i zoologije; herbologije; zaštite bilja i prehrambenih proizvoda; primene pesticida u komunalnoj higijeni i javnom zdravstvu.

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) predstavlja nastavak publikacije Pesticidi, koja je pod tim imenom izlazila u periodu 1986-2003.

Radovi se objavljuju isključivo na engleskom jeziku, sa rezimeom na engleskom i srpskom.

Od 2020. godine, časopis izlazi četvoromesečno (tri broja godišnje).

Od 2021. godine, časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) objavljuje sveske samo u elektronskom obliku, bez štampane verzije. Osnovne platforme na kojima se postavljaju sadržaji časopisa su: Scindeks (http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1820-3949) i zvanični veb sajt izdavača (http://www.pesting.org.rs/).

 

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
(a) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
(b) poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
Pesticidi; Zaštita bilja; Štetočine; Bolesti biljaka; Korovi; Zaštita životne sredine

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Plant Disease62
Crop Protection57
Pesticidi i fitomedicina56
Phytopathology55
Journal of Economic Entomology36
Plant Pathology29
Journal of Stored Products Research23
Acta Horticulturae20
Journal of Plant Pathology19
Ecotoxicology and Environmental Safety18
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Potočnik Ivana60
Rekanović Emil52
Milijašević-Marčić Svetlana52
Todorović Biljana41
Tanović Brankica30
Stepanović Miloš27
Nikolić Bogdan26
Waisi Hadi21
Vrbničanin Sava18
Grahovac Mila17