Glasnik Antropološkog društva Srbije - Portret

Tematska oblast:

Glasnik Antropološkog društva Srbije (Journal of Anthropological Society of Serbia) je multidisciplinarni časopis koji publikuje orginalne naučne radove, pregledne radove i kratka saopštenja iz svih polja antropologije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, bazična
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
(c) humanističke nauke - istorija, arheologija i etnologija
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, bazična
(b) društvene nauke - društvene, ostale
(c) humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
Evolucija čoveka i primata; Demografija; Varijacije u ljudskim populacijama; Populacijona biologija; Medicinska antropologija; Humana biologija i ekologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Glasnik Antropološkog društva Srbije66
Biomaterials11
Medicine and Science in Sports and Exercise10
Journal of Sports Sciences8
Science8
Nature8
Journal of Prosthetic Dentistry7
Neuropsychologia7
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport6
Medicinski pregled5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Takač Šandor15
Todorov Velisav12
Božić-Krstić Verica10
Smajić Miroslav9
Rakić Rada9
Pavlica Tatjana9
Maksimova Silvija7
Jovović Veselin7
Molnar Slavko6
Mikos Antonios G.6