Racionalna terapija - Portret

Tematska oblast:

Racionalna terapija objavljuje radove iz svih oblasti medicine, farmacije i stomatologije koji se bave aspektima racionalne primene dijagnostičkih i terapijskih metoda.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
neodgovarajuće propisivanje; problemi sa primenom lekova; efikasnost leka; bezbednost leka; medicina zasnovana na dokazima; procena zdravstvenih tehnologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
BMC Public Health12
Blood8
Clinical Infectious Diseases8
PLoS One8
Radiation Oncology7
BMC Psychiatry6
New England Journal of Medicine6
Diabetes Research and Clinical Practice5
Lancet5
Pediatrics5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization6
Lonial Sagar5
-Food and Drug Administration5
Wu Zunyou4
Rothmann S.4
Richardson Paul G.4
Niesvizky Ruben4
Khoruts Alexander4
Kanis J. A.4
Hui Ai-Min4