Reči (Beograd) - Portret

Tematska oblast:

Časopis Reči posvećen je temama iz svih oblasti jezika, književnosti i kulture. Časopis Reči stoga pozdravlja objavljivanje radova u kojima se istražuju različiti teorijski i empirijski problemi iz gore navedenih područja.

Časopis Reči objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalne naučne, stručne i pregledne radove, prikaze, književnu kritiku, originalne književne prevode, intervjue, itd. Izuzetno se štampaju kritička izdanja istorijske, arhivske, leksikografske, bibliografske građe i sl, kao i nenaučna građa koja može biti od koristi istraživačima.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
jezik i književnost
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - jezici i književnost
Istraživačke teme:
jezik; književnost; kultura

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Zbornik Matice srpske za književnost i jezik3
Književnost i jezik2
Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor2
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini2
Journal of Aesthetics and Art Criticism1
Feminist Review1
Tehnika1
Women's Studies1
Blic, Beograd1
Natural language and linguistic theory1
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Buonarroti M.11
Stevanović M.5
Ryan P.4
Ralević V.4
Palmer T.4
Milojević V.4
Mihailović D.4
Hama L.4
Ljubić Šime3
Dornyei Z.3