Godišnjak Fakulteta bezbednosti - Portret

Tematska oblast:

Časopis objavljuje aktuelne naučne članke koji se bave razvojem ideja i poboljšanjem bezbednosne prakse sa fokusom na teorijskim, metodološkim i empirijskim istraživanjima u sledećim podoblastima studija bezbednosti – globalnoj/međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj bezbednosti sa podtemama kao što su: strateška, urbana, ljudska, korporativna i ekološka bezbednost.

Časopis objavljuje originalne naučne članke i pregledne članke, kao i naučne kritike/polemike, prikaze knjiga i druge sadržaje relevantne za oblast studija bezbednosti.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - pravo
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
studije bezbednosti; globalna bezbednost; međunarodna bezbednost; regionalna bezbednost; nacionalna bezbednost

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Vojno delo10
Godišnjak Fakulteta bezbednosti9
International Security9
Nauka, bezbednost, policija9
Pravni život7
Review of International Studies7
European Journal of International Relations6
Journal of Conflict Resolution6
World Politics6
Journal of Social Issues5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojanović Z.16
Škulić M.11
Šetka G.11
Lazarević Lj.10
Jovičić D.8
-UN Security Council7
Stewart F.7
Ignjatović Đ.7
Trešnjev A.6
Smith P.K.6