Godišnjak Fakulteta bezbednosti - Portret

Tematska oblast:

Časopis objavljuje aktuelne naučne članke koji se bave razvojem ideja i poboljšanjem bezbednosne prakse sa fokusom na teorijskim, metodološkim i empirijskim istraživanjima u sledećim podoblastima studija bezbednosti – globalnoj/međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj bezbednosti sa podtemama kao što su: strateška, urbana, ljudska, korporativna i ekološka bezbednost.

Časopis objavljuje originalne naučne članke i pregledne članke, kao i naučne kritike/polemike, prikaze knjiga i druge sadržaje relevantne za oblast studija bezbednosti.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - pravo
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
studije bezbednosti; globalna bezbednost; međunarodna bezbednost; regionalna bezbednost; nacionalna bezbednost

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
International Security11
Godišnjak Fakulteta bezbednosti9
Vojno delo9
Review of International Studies9
Nauka, bezbednost, policija9
European Journal of International Relations6
Bezbednost, Beograd5
Pravni život5
Revija za kriminologiju i krivično pravo4
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojanović Z.11
Škulić M.9
Šetka G.7
Jovičić D.6
Delić N.6
Belančić M.6
Paraušić A.5
Ignjatović Đ.5
Grubač M.5
Bajović V.5