Sport - nauka i praksa - Portret

Tematska oblast:

Naučni časopis Sport - nauka i praksa, zvanična publikacija Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda, objavljuje radove iz oblasti korespondentnih sportu i zdravlju: teorija sporta, sportski trening, sportska medicina, sportska psihologija, sociologija sporta, biomehanika, metodologija, kineziterapija, rekreacija, fitnes i velnes, pred/školski sport, menadžment u sportu, marketing u sportu. 

Naučni časopis Sport - nauka i praksa, objavljuje: originalne naučne radove, pregledne radove, prethodna saopštenja, naučne kritike, polemike ili osvrte, stručne članke i prikaze knjiga.  

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
Istraživačke teme:
sportski trening; sportska medicina; sportska psihologija; biomehanika; rekreacija, fitnes i velnes; menadžment i marketing u sportu

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Sport-nauka i praksa16
Journal of Sports Sciences12
Medicine and Science in Sports and Exercise12
Fizička kultura11
Collegium Antropologicum8
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport8
Sport Mont7
Sports Medicine7
Blic, Beograd6
American Journal Clinical Nutrition5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dugalić S.9
Nešić M.7
Reilly T.6
Sporiš G.5
Mudrić R.5
Ivanović U.5
Ivanović M.5
Blažević S.5
Bahr R.5
Vasil'eva L.F.4