Strategic Management - Portret

Tematska oblast:

Strategic Management je tromjesečni časopis koji obrađuje pitanja koja se tiču svih aspekata strateškog menadžmenta. Posvećen je unapređenju i daljem razvoju teorije i prakse strateškog menadžmenta i osmišljen je da se obraća i menadžerima i akademicima. Posebno, časopis objavljuje radove koji obrađuju sistemime za podršku odlučivanju u strateškom menadžmentu.

Ova publikacija je strukturisana sledeći način, gde je glavni deo časopisa rezervisan za naučne radove iz celog sveta. Drugi deo ovih članaka su recenzirani najbolji naučni radovi predstavljeni na Međunarodnom naučnom simpozijumu - Strateški menadžment, koji tradicionalno organizuje Ekonomski fakultet u Subotici.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) informatika, elektronika i telekomunikacije
(b) društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - matematika i računarske nauke
(b) društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
strategijski menadžment; upravljanje ljudskim resursima; sistemi podrške odlučivanju

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Strategic Management50
Strategic Management Journal39
IEEE Software25
Academy of Management Journal24
Journal of Business Research23
Sustainability23
Academy of Management Review21
Journal of Management19
Journal of Marketing19
International Journal of Human Resource Management17
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Nica Elvira19
-World bank13
Chivu L.13
Poór J.12
Panait Mirela12
Ciutacu Constantin12
Porter Michael E.11
-National bank of Serbia10
Berber Nemanja10
Kovacova Maria9