Ratarstvo i povrtarstvo - Portret

Tematska oblast:

Časopis Ratarstvo i povrtarstvo objavljuje prethodno neobjavljene pregledne radove, originalne naučne radove i prethodna saopštenja iz sledećih oblasti: genetički resursi, genetika i oplemenjivanje, biotehnologija, mikrobiologija, agrohemija, agroekologija, fiziologija i biohemija biljaka, semenarstvo, gajenje i agrotehnika, zaštita bilja i agroekonomija ratarskih i povrtarskih gajenih vrsta i lekovitog bilja.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
biotehnologija; genetika i oplemenjivanje; ratarstvo i povrtarstvo; semenarstvo; zaštita bilja; pedologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Ratarstvo i povrtarstvo60
Plant Disease47
Crop Science35
Field Crops Research29
Genetika29
Agronomy Journal29
Euphytica27
PLoS One19
Phytopathology18
Journal of Agriculture and Food Chemistry17
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mikić Aleksandar29
Vasiljević Sanja26
Karagić Đura23
Milić Dragan19
Katić Slobodan18
Mihailović Vojislav14
Červenski J.12
Pržulj Novo11
Momčilović Vojislava11
Mirosavljević Milan11