SAJ - Serbian Architectural Journal - Portret

Tematska oblast:

-

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke
Istraživačke teme:
-; -; -; -; -; -

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
SAJ - Serbian Architectural Journal9
Politika7
Glasnik Društva konzervatora Srbije5
Misao5
New York Times5
Engineering Structures4
Journal of Aesthetics and Art Criticism4
Construction and Building Materials3
Godišnjak grada Beograda3
Starinar3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Deroko Aleksandar67
Rancière Jacques15
Eisenman Peter11
Deleuze Gilles9
Benjamin Walter9
Nestorović M.8
Jović B.8
Gellner Edoardo8
Nietzsche Friedrich7
Čučaković A.7