Pravni zapisi - Portret

Tematska oblast:

Časopis Pravni zapisi osnovan je 2010. godine kao časopis otvorenog pristupa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (PFUUB). Časopis vode glavni i odgovorni urednik i uredništvo, uz pomoć izvršnog urednika i sekretara uredništva.

Ideja iza časopisa je da podstakne kritičku analizu i da unapredi kvalitet pravne periodike i pravnog istraživanja pouzdanom i aktuelnom informacijom iz domaćeg, uporednog i međunarodnog prava, kao i da bude forum za pravne debate.

Časopis Pravni zapisi poziva sve nastavnike i saradnike univerziteta, naučne istraživače, sudije i druge pripadnike pravosudnih profesija, kao i studente postdiplomskih studija da podnesu svoje radove o širokom spektru pravnih tema na srpskom ili engleskom jeziku.

Autori mogu da podnesu naučne članke, komentare zakonodavne i sudske prakse, pravne polemike i prikaze knjiga. Svi podneti radovi podležu uređivačkom postupku osmišljenom da izoštri i ojača suštinu i stil rada. Glavni i odgovorni urednik i izvršni urednik vrše početnu selekciju radova. Ako podneti rad zadovoljava početne standarde, članak podleže dvostrukoj anonimnoj recenziji.

Časopis izlazi dva puta godišnje, u julu i decembru. Naučnim člancima i drugim radovima objavljenim u svim brojevima Pravnih zapisa, može se slobodno pristupiti na Internet stranici Pravnih zapisa.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) geonauke i astronomija
(b) društvene nauke - ekonomija
(c) društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - geonauke i srodne nauke o okruženju
(b) društvene nauke - ekonomija
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
pravo; društvo; ljudska prava; zakon; vladavina prava; teorija prava

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu31
Pravni zapisi27
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad23
American Journal of International Law16
European Journal of International Law15
Pravni život13
Oxford Journal of Legal Studies11
International Journal of Constitutional Law10
Strani pravni život10
European Law Journal9
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-European Commission32
Popović D.26
Tajti T.13
Milosavljević Bogoljub13
Kelsen H.11
-Council of Europe11
Mccormack G.9
Solovjev A.8
Jovanović S.8
Hart H.L.A.8