Pravni zapisi - Portret

Tematska oblast:

Časopis Pravni zapisi osnovan je 2010. godine kao časopis otvorenog pristupa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (PFUUB). Časopis vode glavni i odgovorni urednik i uredništvo, uz pomoć izvršnog urednika i sekretara uredništva.

Ideja iza časopisa je da podstakne kritičku analizu i da unapredi kvalitet pravne periodike i pravnog istraživanja pouzdanom i aktuelnom informacijom iz domaćeg, uporednog i međunarodnog prava, kao i da bude forum za pravne debate.

Časopis Pravni zapisi poziva sve nastavnike i saradnike univerziteta, naučne istraživače, sudije i druge pripadnike pravosudnih profesija, kao i studente postdiplomskih studija da podnesu svoje radove o širokom spektru pravnih tema na srpskom ili engleskom jeziku.

Autori mogu da podnesu naučne članke, komentare zakonodavne i sudske prakse, pravne polemike i prikaze knjiga. Svi podneti radovi podležu uređivačkom postupku osmišljenom da izoštri i ojača suštinu i stil rada. Glavni i odgovorni urednik i izvršni urednik vrše početnu selekciju radova. Ako podneti rad zadovoljava početne standarde, članak podleže dvostrukoj anonimnoj recenziji.

Časopis izlazi dva puta godišnje, u julu i decembru. Naučnim člancima i drugim radovima objavljenim u svim brojevima Pravnih zapisa, može se slobodno pristupiti na Internet stranici Pravnih zapisa.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) geonauke i astronomija
(b) društvene nauke - ekonomija
(c) društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - geonauke i srodne nauke o okruženju
(b) društvene nauke - ekonomija
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
pravo; društvo; ljudska prava; zakon; vladavina prava; teorija prava

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu31
Pravni zapisi25
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad18
Pravni život16
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu13
International Journal of Refugee Law9
Modern Law Review9
Strani pravni život9
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu9
European Constitutional Law Review8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-European Commission30
Popović D.18
Tajti T.13
Milosavljević Bogoljub13
Živanović Toma12
Vodinelić Vladimir V.10
Kelsen H.10
Ivošević Zoran10
Mccormack G.9
-Council of Europe9