Scientific Publications of the State University of Novi Pazar Series A: Applied Mathematics, Informatics and mechanics - Portret

Tematska oblast:

Primenjena matematika, Informatika i Mehanika

Klasifikacija:
Bibliometrijska
matematika i mehanika
Frascati, modifikovana
prirodne nauke - matematika i računarske nauke
Istraživačke teme:
Primenjena matematika; Informatika; teorija grafova; kombinatorika; dinamički sistemi; mehanika materijala

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Communications in Mathematical and in Computer Chemistry / MATCH102
Fixed Point Theory and Application47
Journal of Mathematical Analysis and Applications27
Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications26
Computers and Mathematics with Applications24
Filomat20
Applied Mathematics and Computation16
Chemical Physics Letters16
Applied Mathematics Letters15
Discrete Applied Mathematics14
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Gutman Ivan115
Radenović Stojan42
Trinajstić Nenad38
Furtula Boris38
Kajan Ejub32
Das Kinkar Ch.32
Milovanović E.I.24
Mishra Lakshmi Narayan22
Milovanović I.Ž.21
Abbas Mahmoud I.19